Statut Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej

Stowarzyszenie zrzesza Absolwentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może się posiłkować skrótem SAIS.P.W.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.
Dołącz do nas