Zarządzeniem Rektora z dnia 4 marca 2010 roku ustanowiono Złote Dyplomy Politechniki Warszawskiej. Dyplomy te nadawane są absolwentom Politechniki Warszawskiej po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Mają na celu podkreślenie trwałości związku absolwenta z jego Alma Mater i wagi, jaką Uczelnia przywiązuje do historii Wydziału i pamięci o wszystkich inżynierach, którzy opuścili jej mury.

Od 2019 roku postanowiono, że Złote Dyplomy będą wręczane wraz z dyplomami absolwentów bieżącego roku Wydziału Inżynierii Sanitarnej. Dzięki temu możliwa była organizacja uroczystości, podczas której połączono uznanie dla Seniorów odbierających Złote Dyplomy z nadziejami

Jeśli wśród Państwa bliskich, przyjaciół czy znajomych znajduje się osoba, która ukończyła co najmniej 50 lat temu nasz Wydział – w imieniu SAIS prosimy o przekazanie jej informacji o Złotych Dyplomach.

Szczegółowe zapytania można kierować na adres: sais.wibhis@pw.edu.pl lub bezpośrednio do Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Dołącz do nas