Obecnie Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej kształci studentów na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Biogospodarka oraz prowadzony w języku angielskim kierunek Enviromental Engineering.

Po trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia kierunek Inżynieria Środowiska dzieli się dodatkowo na specjalności: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo, specjalności: Inżynieria Sanitarna i Wodna oraz Gospodarka Odpadami.

Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka.

Po ukończeniu studiów (już pierwszego stopnia) absolwenci są gotowi do podjęcia pracy zarówno w urzędach zajmujących się dziedzinami związanymi z ww. kierunkami, jak i w firmach projektowych, wykonawczych czy handlowych. Ich wiedza znajdzie również zastosowanie w prężnie rozwijających się w ostatnich latach firmach audytorskich.

Obserwacja ścieżki kariery naszych absolwentów wskazuje, że stają się cenionymi specjalistami i bardzo szybko uzyskują samodzielne stanowiska, często kierując dużymi zespołami ludzi. Absolwentów Wydziału można odnaleźć przy realizacji znakomitej większości inwestycji powstających w naszym regionie.

Dołącz do nas