Wręczenie Złotych Dyplomów 2020
11 lutego, 2020
Walne zebranie SAIS
12 lutego, 2020

19 października 2019 roku odbyła się uroczystość, podczas której miały miejsce dwa ważne wydarzenia.

Pierwszym z nich było wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom w roku akademickim 2018/2019. Otrzymali je studenci obu stopni studiów (zarówno inżynierskich, jak i magisterskich) wszystkich kierunków Wydziału: Inżynierii Środowiska, Ochrony Środowiska, Biogospodarki i anglojęzycznych Enviromental Engineering.

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia było wręczenie Złotych Dyplomów absolwentom roku akademickiego 1968/1969. Dyplomy wręczane były przez Rektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusza Walo, Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Andrzeja Kuliga oraz prezesów Stowarzyszeń działających na Wydziale: mgr inż. Jolantę Hibner, dr. hab. inż. Pawła Popielskiego oraz mgr. inż. Aleksandra Warchałowskiego.

Bez wątpienia dało się zauważyć wzruszenie wśród „Złotych Dyplomantów”, gdy odbierali swoje wyróżnienia. W czasie wydarzenia nie zabrakło przemówień: Rektora, prezesów Stowarzyszeń oraz przedstawicieli młodych i „złotych” dyplomantów, a także sponsorów imprezy, wszyscy oni podkreślali swoje silne związki z Wydziałem. Wydarzenie zakończyło się swobodnym spotkaniem i miłymi rozmowami przy drobnym poczęstunku.

Dołącz do nas